Eşin Ailesine Hakaret Sebebiyle Boşanma Davası

Eşin Ailesine Hakaret Sebebiyle Boşanma Davası
Eşin Ailesine Hakaret Boşanma Sebebi Midir?

Evlilik birliğinin kurulmasıyla eşlerin birbirlerine karşı yükümlülükleri de başlamaktadır.

Bu yükümlülüklerden bir tanesi de eşlerin birbirlerinin ailelerine karşı saygılı olmasıdır. Bu sebeple; eşin diğer eşin ailesine karşı hakarette bulunması evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olarak boşanma davasına konu olabilmektedir.

Hakaret; bir kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar oluşturacak bir fiil, olgu, yakıştırma veya sözdür. Eşin, diğer eşe veya ailesine hakareti duygusal şiddet olarak değerlendirilmektedir. Hakaret boşanma sebebi olup eşlerin birbirlerine veya ailelerine karşı karşılıklı hakarette bulunması halinde boşanma davasında eşit kusur olarak değerlendirilecektir. Hakaret eylemi; kişiye veya gıyabında sözlü olarak veya Whatsapp, E-mail, SMS, Sosyal Medya gibi iletişim araçlarıyla yapılabilir.  
 
Eşin, diğer eşin ailesine karşı hakarette bulunması ayrıcı TCK 125. Maddesi gereği hakaret suçunu oluşturmaktadır. Hakarete maruz kalan eşin aile fertleri hakaret eyleminin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunarak hakarette bulunan eşin cezalandırılmasını talep edebilir ve hakaret nedeniyle kişilik hakları zedelendiğinden hukuk mahkemelerinde manevi tazminat davası açabilir. Önemle belirtmek isteriz ki 6 aylık süre; hak düşürücü süre olup hakarete maruz kalan kişinin ayrıca şikâyet hakkını kullanması gerekmektedir. Şikâyette bulunan kişi soruşturma veya kovuşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçebilecektir.  

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 14.09.2020 tarih 2020/1970E. 2020/3675K. Sayılı kararıyla; davalı kocanın, davacı kadının ailesine karşı ağza alınmayacak hakaret ettiğinin anlaşıldığına, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı kocanın tam kusurlu olduğuna, dosya kapsamında tüm olaylar bütününde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına ve müşterek yaşamın devamına imkân vermeyecek derecede geçimsizliğin olduğuna, boşanma şartlarının gerçekleştiğine ve davacı kadının davasında haklı olduğuna hükmetmiştir.    

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.09.2017 tarih 2016/7917E. 2017/9746K. Sayılı kararıyla; dosya kapsamında davalı kocanın, davacı kadının annesine ‘gavur’ diyerek hakaret ettiği, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve müşterek yaşamın devamını sağlayamayacak derecede geçimsizliğin olduğu, eşlerin birlikte yaşamalarına zorlamanın kanunen mümkün görülmediği, boşanma şartlarının gerçekleştiği ve bu sebeple boşanma kararı verilmesi gerekirken davacı kadının boşanma davasının reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğu hükmü verilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 06.03.2017 tarih 2015/22478E. 2017/2382K. Sayılı kararıyla; dosya kapsamında davacı-karşı davalı kadının, kocasının kız kardeşine ve babasına küfür ettiği, bu halde evlilik birliğinin temelinden sarsılarak müşterek yaşamın devamına imkân vermeyecek derecede geçimsizliğin olduğu, olaylara göre davalı-karşı davacı kocanın dava açmakta haklı olduğu ve açtığı boşanma davasının da kabulü gerekirken aksi yöndeki davanın reddi kararının hukuka aykırı olduğu hükmü verilmiştir.    

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.11.2005 tarih 2005/2-175E. 2005/682K. Sayılı kararıyla; yapılan yargılama kapsamında davalının evlilik birliği yükümlülüklerini yerine getirmediği, eşini kovduğu ve kayınvalidesine hakaretlerde bulunduğu anlaşıldığından evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve müşterek yaşamının devamına zorlamaya hukuki imkân olmadığı, bu sebeple boşanma davasının reddi kararının hukuka aykırı olduğu hükmü verilmiştir.   
  

Hakaret sebebiyle açılan boşanma davasında hakaret eyleminin varlığını hukuka uygun delille ispat edilmesi gerekmektedir. Hukuka uygun olmayan veya herhangi bir delil ile ispatlanamayan hakaret eylemi boşanmaya gerekçe oluşturmayacaktır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.03.2020 tarih 2020/248E. 2020/1814K. Sayılı kararıyla ispat edilemeyen hakaret eylemi nedeniyle davacı-karşı davalı erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetmiştir.

Popüler Makaleler

Kadının Bakire Çıkmaması Boşanma Sebebi Midir

Kadının Bakire Çıkmaması Boşanma Sebebi Midir

5 Yıllık Kira Sürecinden Sonra Kira Artış Davası (Kira Tespit Davası)

5 Yıllık Kira Sürecinden Sonra Kira Artış Davası (Kira Tespit Davası)

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişime Geç

Av. Emir Arslan

Whatsapp İletişim Hattı
Av. Emir Arslan Merhabalar, whatsapp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.