Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında Sigortacı ile Sigortalı arasındaki ilişkiyi düzenleyen Ticaret Kanunu kapsamında bir özel hukuk dalıdır. Sigortacı, sigortalının ödediği prime karşılık rizikonun tazmini ya da edimlerde bulunma yükümlülüğü altına girer. Sigorta Sözleşmesi içerisinde sigortacı ile sigortalı adına; primlerin ödenmesi, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacıya bildirme, beyanda bulunma, zararları hafifletme veya kurtarma, rizikonun ağırlaştırılmaması ve ağırlaşan rizikonun bildirilmesi sorumlulukları bulunmaktadır. Can Sigortası ve Zarar Sigortası olarak iki adet Sigorta türü bulunmaktadır. Can Sigortası; Hayat Sigortası, Kaza Sigortası, Hastalık ve Sağlık Sigortası olarak üç kısımda, Zarar Sigortası ise Sorumluluk Sigortası ve Mal Sigortası olarak iki kısımda ayrılmaktadır. Sigorta Hukuku alanında en yaygın dava türü; ölümlü/yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle oluşan zararların tazmini amacıyla Sigorta Şirketlerine açılan davalardır. Ölümlü/Yaralanmalı trafik kazaları sebebiyle sigorta şirketlerine veya zarara sebep olan kişilere karşı maddi/manevi tazminat, araç değer kaybı, ikame araç bedeli, kazanç kaybı, pert/sovtaj bedeli davaları profesyonel şekilde yürütülerek Müvekkilerimize hizmet verilmektedir.     

Av. Emir Arslan

Whatsapp İletişim Hattı
Av. Emir Arslan Merhabalar, whatsapp üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.